Certificering machinist - FID

Certificering machinist

FID Opleiding is ontstaan vanuit de vraag in de markt naar meer machinisten. Doordat de praktische beroepsgroepen steeds kleiner worden, kon deze vraag niet meer vanuit het werknemers aanbod gevuld worden en is FID zelf mensen gaan opleiden tot machinist om zo hun opdrachtgevers te kunnen voorzien van machinisten.

Beoordeling en certificering

Het belang van certificering ligt op meerdere vlakken. Zo wensen steeds meer opdrachtgevers dat er gewerkt wordt met gecertificeerde bedrijven/mensen.
Maar ook in de Arbowet worden eisen gesteld aan de kwaliteiten van personen die moeten tillen of hijsen. Door het steeds breder wordende aanbod van bijvoorbeeld voorzetstukken bij de wiellaadschop, krijgen machinisten hiervan ook te maken met hijsbalken, klemmen of vorken. Hieraan stelt de Arbowet dan ook de nodige eisen aan de persoon die deze moet bedienen.

Voor al uw kraan- en wiellaadmachinisten verzorgt FID Opleidingen de certificering bij u op de werkplek.
Of u nu als ZZP’er of voor uw medewerkers certificering nodig heeft, wij kunnen u helpen. 

Zo kunnen wij uw bestaande, reeds ervaren machinist certificeren terwijl hij/zij aan het werk is. De opleider zal zijn/haar werk beoordelen in het veld, maar neemt ook vooraf de theorie van het veilig werken met de machine door.
Indien noodzakelijk zullen specifieke proeven worden voorgelegd of bieden we in overleg met u maatwerk. Bijvoorbeeld aan bedrijfsspecifieke handelingen kan speciaal aandacht besteed worden.

Ook kunnen we nieuwe medewerker waarvan u wenst dat deze ook gecertificeerd worden, alle proeven afnemen om hen te laten certificeren.