Kwaliteitsmedewerker DIV - Project Wet open overheid (Woo) - FID

Kwaliteitsmedewerker DIV – Project Wet open overheid (Woo)

Waar de kwaliteitsmedewerker zich mee bezig gaat houden?

– Het uitvoeren van een nulmeting voor implementatie, inclusief risicoanalyse van metadata en opslag.
De nulmeting geeft inzicht in de juridische afbakening van de Woo (wat is de definitie van elke informatiecategorie en welke documenten vallen hieronder), welke documenten binnen de gemeente onder de Woo vallen, waar deze stukken zich bevinden, om welke aantallen het gaat, of er reeds stukken openbaar gemaakt worden, door wie de stukken openbaar worden gemaakt en hoe die openbaarmaking gaat. Verder geeft de nulmeting inzicht in de bezoekersaantallen van de website, of de ICT applicaties voldoen aan de Woo-eisen, welke Apps’ aan de Woo voldoen, een Gap-analyse over de huidige opslag/metadata en wordt in kaart gebracht welke communicatiemiddelen er zijn.

– Schrijven van werkprocessen of meedenken hierover
Het gaat om werkprocessen voor de verplichte actieve openbaarmaking van de door het Rijk bepaalde informatiecategorieën en de inspanningsverplichting uit de Woo.
Uit de werkprocessen dient te blijken wat er moet gebeuren, in welk systeem en door wie.

– Scenario’s schrijven voor een informatiebeheerplan
Iedere gemeente heeft een informatiebeheerplan. Dit informatiebeheerplan geeft minimaal inzicht in werkprocessen, proceseigenaar, in welke applicaties welke data/documenten staat en hoe het beheer is geregeld. Er dienen verschillende scenario’s in beeld te worden gebracht door de kwaliteitsmedewerker DIV, zodat het projectteam verschillende scenario’s en een advies kan voorleggen aan de opdrachtgevers over het informatiebeheerplan.

Functie-eisen

Qua kennis en vaardigheden verwachten we het volgende:
• Kennis van gemeentelijke processen
• Basiskennis van metadataschema’s als TMLO en DTO.
• Communicatief vaardig (interviews afnemen, de organisatie in, met collega’s in gesprek en dat op een goede manier op papier
kunnen zetten)
• Zich niet laten afpoederen
• Systematisch werken

Praktische informatie

Plaats bedrijf Amsterdam
FID Regio FID Emmen en Groningen
Gepubliceerd op 8 februari 2024